Takip:               

İş dünyasının baş döndürücü   hızı her geçen gün yeni iş, yönetim ve ticaret terimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Üzerinde uzmanlaştıkları dil çiftlerinde son derece etkin olan çevirmenlerimiz hem geleneksel hem de yeni oluşan iş dünyasını terimlerini doğru bir şekilde kullanmak, yorumlamak ve aktarmak adına sadece çeviri yapmakla kalmayıp sürekli bir medya ve içerik araştırması da gerçekleştirirler.

Çevirmenlerimiz şirketlerin kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmesi için:

·         Metnin çevrildiği dilde en güzel ve net bir şekilde oluşturulmasını sağlarlar

·         Özel iş dünyası terimlerini bilirler ya da araştırırlar

·         Sorun hissettikleri noktalarda şirket içi bilgi alış verişine başvururlar.

·         Gerekli görmeleri durumunda, ilgili ticari ya da yönetim branşının profesyonellerine danışarak aradıkları terim ile ilgili en sağlıklı bilgiyi almaktan kaçınmazlar.

Şimşek Tercüme çevirmenleri aracılığı ile birçok yönetim ve iş dünyası uygulaması terimini Türkçe’ye yerleşik ve tutarlı bir şekilde kazandırmış olmaktan da gurur duymaktadır.

Küresel olarak yerleşik yabancı terimler metinlerimizde yanlarına parantez içinde konulmuş Türkçe karşılıkları ile kullanılır ve müşterimizin ilgili kavramın her iki dildeki kullanımına da hakim olması sağlanır.